Projectile Motion Formal Lab Development and Report


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Formal Lab Development and Report
Beskrivelse Students will create there own questions and hypotheses for a projectile experiment. Then complete a formal lab report following testing with the simulator.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Michael Poynter
Skole / Organisasjon Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Lastet opp 13.11.06
Oppdatert 18.09.07