Maze Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze Game
Beskrivelse A guided discovery of how position, velocity, and acceleration vectors work. The activity is split into two parts--there is one file for each. The first document took the students about 40 minutes. The second document took the students about 1 hour. We discussed the first part briefly before the students did the second part and that seemed to work well.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Maze Game


Forfattere Jessica Mullins
Skole / Organisasjon Conifer High School
Lastet opp 08.11.06
Oppdatert 18.09.07