Space Cadets Lunar Landing Showdown


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Space Cadets Lunar Landing Showdown
Beskrivelse This activity is designed to combine independence of x & Y linear motion with Newton's Laws.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors
Simuleringer Lunar Lander


Forfattere Michael Poynter
Skole / Organisasjon Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Lastet opp 23.10.06
Oppdatert 07.05.08