E/M Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel E/M Waves
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord emission, energy, frequency, microscopy, nanoscale, photon, wavelength, waves
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper


Forfattere Phil Cook
Skole / Organisasjon Culver Academies
Lastet opp 03.05.10
Oppdatert 09.05.10