Exploring Newton


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Newton
Beskrivelse Using the simulation Force in 1 dimension, students can investigate static and kinetic friction, Force applied, Force net,Force normal, and force gravity in three different locations, Earth, Jupiter and the Moon.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringer Forces in 1 Dimension


Forfattere Nancy Spletzer
Skole / Organisasjon Clear Creek High School
Lastet opp 15.10.06
Oppdatert 18.09.07