Moving Man


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man
Beskrivelse This is a VERY directionless worksheet. I wanted to make it an exploration of the program--a discovery rather than a step by step guide. HOWEVER, this activity seemed to not have enough direction for the students to learn from it. Use it at your own risk!! (And alter as you wish.)
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Jessica Mullins
E-post for kontakt jmullins@jeffco.k12.co.us
Skole / Organisasjon Conifer High School
Lastet opp 29.09.06
Oppdatert 29.09.06