Masses and Springs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Masses and Springs
Beskrivelse Students calculate the k constant for a spring set to different stiffnesses by placing a barrel of known mass on the spring and recording the stretch distance of the spring.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Proportionality
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Stephan Graham
Skole / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lastet opp 28.09.06
Oppdatert 28.09.06