Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits
Beskrivelse This lab is based on Trish Loeblein's Circuit Lab 2, but has been revised for a regular physics class. This lab includes activities that are not computer-based and require equipment.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 25.07.06
Oppdatert 30.10.17