Magnet Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Magnet Lab
Beskrivelse This is a quick magnet lab that I used as an introduction to magnetic fields and electromagnets.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Magnetism
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 25.07.06
Oppdatert 02.09.15