Homework Activity I


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Homework Activity I
Beskrivelse This is a homework activity for future elementary and middle school teachers who are studying circuits. It is intended to help them investigate a series-parallel combination circuit.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole, Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Tom OKuma, Kastro Hamed
Skole / Organisasjon Lee College
Lastet opp 23.07.06
Oppdatert 22.04.08