Quantitative Predictions of Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Quantitative Predictions of Projectile Motion
Beskrivelse Use this activity to apply vector analysis to projectile motion. Students make and test predictions and finish by designing a test to prove a common physics claim.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Scott McCurdy
Skole / Organisasjon St Mary's County Public Schools
Lastet opp 30.09.08
Oppdatert 14.11.08