Moving Man I: Velocity vs. Time Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man I: Velocity vs. Time Graphs
Beskrivelse This is an activity stitched together from various other activities, so much of the wording comes from other authors. This activity was designed for high school students in an Inquiry Physics class.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 20.09.05
Oppdatert 02.09.15