Moving Man - Velocity vs. Time Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man - Velocity vs. Time Graphs
Beskrivelse This is an activity designed as an introductory exercise to Velocity vs. Time graphs and only basic graphing skills are needed to complete the activity. The students will: Develop a general knowledge of Velocity vs. Time graphs and Distance vs. Time graphs What graphs of a person standing still would look like What graphs of a person moving away from an observer at a constant speed would look like. What graphs of a person moving towards an observer at a constant speed would look like. How differences in speed appear on the graphs
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Steve Reeves
Skole / Organisasjon Standley Lake High School
Lastet opp 02.08.05
Oppdatert 17.04.08