Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goals: Students will be able to explain how the mass of an object is determined using spring balances. Then they will be able to use the spring balance to determine the mass of an unknown object. Next, they will find the gravity on Planet X. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, gravity, hooke, mass, math, phet activity
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 29.07.05
Oppdatert 20.09.18