Faradays AC-DC and Electromagnetism


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Faradays AC-DC and Electromagnetism
Beskrivelse The students will develop an understanding of the difference between AC and DC current, learn how an electromagnet works and learn how AC and DC current affect the magnetic field of an electromagnet
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Magnetism
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Steve Reeves
Skole / Organisasjon Standley Lake High School
Lastet opp 28.07.05
Oppdatert 04.08.05