CCK - Series & Parallel - Current Flow


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel CCK - Series & Parallel - Current Flow
Beskrivelse This activity shows the basic differences between serries and parallel curcuits.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Stat Mech, Thermo
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Steve Reeves
Skole / Organisasjon Standley Lake High School
Lastet opp 28.07.05
Oppdatert 07.08.05