Kinetic Molecular Theory Intro


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Kinetic Molecular Theory Intro
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Kinetic, gas laws, molecules, particles
सादश्य वायूंची ओळख (HTML5)


लेखक Andrea Kirk
शाळा/संस्था LFHS
दाखल दिनांक 1/21/20
आद्यवत 1/21/20