Types of Energy Transferred Worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Types of Energy Transferred Worksheet
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द chemical, electrical, energy, light, mechanical, thermal
सादश्य ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5)


लेखक Jamie Christian
शाळा/संस्था Heritage Hall School
दाखल दिनांक 5/5/19
आद्यवत 5/5/19