Testando o PhET


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Testando o PhET
वर्णन Esta atividade é apenas introdutória ao simulador PhET.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द primeiro contato
सादश्य फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5)


लेखक Carlos Santi
संपर्क ईमेल carlos.santi@metodista.br
शाळा/संस्था Universidade Metodista de São Paulo
दाखल दिनांक 8/6/17
आद्यवत 8/6/17