Testando o PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Testando o PhET
Mô tả Esta atividade é apenas introdutória ao simulador PhET.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Brazilian Portuguese
Từ khoá primeiro contato
Mô phỏng Hàm số: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Carlos Santi
Email liên lạc carlos.santi@metodista.br
Trường / Tổ chức Universidade Metodista de São Paulo
Ngày đăng ký 06/08/2017
Ngày cập nhật 06/08/2017