Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması
वर्णन
विषय गणित
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Turkish
खुणेचे शब्द Bileşik Kesir, Denk Kesir, Tam Sayılı Kesir
सादश्य अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5), अपुर्णांकाच्या जोड्या


लेखक Sebnem Atabas (Translated from Michael Matassa's Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Lesson Plan)
संपर्क ईमेल sebnem.atabas@gmail.com
शाळा/संस्था Uskudar SEV Middle School
दाखल दिनांक 4/28/16
आद्यवत 4/28/16