Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Turkish
Từ khoá Bileşik Kesir, Denk Kesir, Tam Sayılı Kesir
Mô phỏng Phân số (HTML5), Phân số


Tác giả Sebnem Atabas (Translated from Michael Matassa's Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Lesson Plan)
Email liên lạc sebnem.atabas@gmail.com
Trường / Tổ chức Uskudar SEV Middle School
Ngày đăng ký 28/04/2016
Ngày cập nhật 28/04/2016