Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Rasyonel Sayılarda Denklik: Bölüm 2 Bileşik Kesrin Tam Sayılı Kesir Olarak Yazılması
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Turkish
คำสำคัญ Bileşik Kesir, Denk Kesir, Tam Sayılı Kesir
สถานการณ์จำลอง Fraction Matcher (HTML5), จับคู่เศษส่วน


ผู้เขียน Sebnem Atabas (Translated from Michael Matassa's Exploring Equivalence with Rational Numbers: Part 2 Lesson Plan)
อีเมลล์ติดต่อ sebnem.atabas@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Uskudar SEV Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 28/4/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/4/2016