Video serija: PhET veiklų vedimas mokyklose

A video series that discusses key things to consider when preparing to use and then facilitating activities with PhET simulations. Focused on K12.

PhET veiklų projektavimas K12 klasei
PhET veiklų lengvinimas: apžvalga
[1] K-12 veiklų lengvinimas: pasiruošimas PhET veiklai
[2] Facilitating Activities in K-12: Getting started in class
[3] Veiklos palengvinimas K-12 klasėse: pradedame dirbti klasėje
[4] Veiklos palengvinimas K-12 mokyklose: judėjimas ir pagalba mokiniams mažose grupėse
[5] Veiklos palengvinimas K-12 mokyklose: tempas ir supratimo patikrinimai
[6] Veiklos palengvinimas K-12 mokyklose: parama mokinių savarankiškumuiai
[7] Veiklos palengvinimas K-12 klasėse: visos klasės diskusijų palengvinimas
[8] Veiklos palengvinimas K-12 mokyklose: kaip viską suderinti
[9] Veiklos palengvinimas K-12 mokyklose: techniniai patarimai