Ezmûngeha KarebaMiknatisî ya Faraday - Yasaya Faraday | Navenda Miknetisî | Miknatis - PhET Interactive Simulations

Ezmûngeha KarebaMiknatisî ya Faraday

Browser-Compatible Version
Learn more

Ezmûngeha KarebaMiknatisî ya Faraday simulation

Topics

  • Yasaya Faraday
  • Navenda Miknetisî
  • Miknatis

Sample Learning Goals

  • Aresteya navenda magnetîzî ji bo cihên cuda yên derdora miknatîsê û kareba-miknatisê pêşbibînin.
  • Miknatis û kareba-miknatisê bidin berhev.
  • Taybetiyên kareba-miknatîsê ku guhêrbarin bidin nasîn û karîgerên her guhêrbarê li ser bihêzî û arasteya navenda magnetizî binasin.
  • Têkildariya di navbera bihêziya navenda magnetizî û dûrahiyê de bibînin.
  • Amûr û mercên berhemhênana handêriyê bidin nasîn.
  • Bidin berhev ku çawa lambe û voltpîv ji bo nîşandana taybetiyên tezûya handanî tên bikaranîn.
  • Pêşbibînin ku çawa bi guherîna mercan tezû jî diguhere.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 2.07