ფიზიკა ელექტრობა, მაგნეტიზმი & ელექტრული წრედები

Screenshot of the simulation კულონის კანონი
კულონის კანონი
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
Screenshot of the simulation ელექტრული კონდენსატორი
ელექტრული კონდენსატორი
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
Screenshot of the simulation მაგნიტი და კომპასი
მაგნიტი და კომპასი
Screenshot of the simulation მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები
მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები
Screenshot of the simulation გენერატორი
გენერატორი
Screenshot of the simulation ჰოკეი ელექტრული ველზე
ჰოკეი ელექტრული ველზე
Screenshot of the simulation მუხტები და ველები
მუხტები და ველები
Screenshot of the simulation ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation ფარადეის კანონი
ფარადეის კანონი
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
Screenshot of the simulation ომის კანონი
ომის კანონი
Screenshot of the simulation აკუმულატორის ძაბვა
აკუმულატორის ძაბვა
Screenshot of the simulation აკუმულატორ-წინაღობის წრედი
აკუმულატორ-წინაღობის წრედი
Screenshot of the simulation ელექტრული ველის წარმოსახვა
ელექტრული ველის წარმოსახვა
Screenshot of the simulation გამტარის წინაღობა
გამტარის წინაღობა
Screenshot of the simulation გამტარუნარიანობა
გამტარუნარიანობა
Screenshot of the simulation ნახევარგამტარი
ნახევარგამტარი
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation დენი წრედში
დენი წრედში