ფიზიკა

Screenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation ავაწყოთ ატომი
ავაწყოთ ატომი
Screenshot of the simulation აირის თვისებები
აირის თვისებები
Screenshot of the simulation აკუმულატორის ძაბვა
აკუმულატორის ძაბვა
Screenshot of the simulation აკუმულატორ-წინაღობის წრედი
აკუმულატორ-წინაღობის წრედი
Screenshot of the simulation ალფა დაშლა
ალფა დაშლა
Screenshot of the simulation ამომგდები ძალა
ამომგდები ძალა
Screenshot of the simulation ატომური ურთიერთქმედება
ატომური ურთიერთქმედება
Screenshot of the simulation ბალონები და ამომგდები ძალა
ბალონები და ამომგდები ძალა
Screenshot of the simulation ბეტა დაშლა
ბეტა დაშლა
Screenshot of the simulation ბირთვული დაშლა
ბირთვული დაშლა
Screenshot of the simulation ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
Screenshot of the simulation გამტარის წინაღობა
გამტარის წინაღობა
Screenshot of the simulation გამტარუნარიანობა
გამტარუნარიანობა
Screenshot of the simulation გაწონასწორება
გაწონასწორება
Screenshot of the simulation გენერატორი
გენერატორი
Screenshot of the simulation გეომეტრიული ოპტიკა
გეომეტრიული ოპტიკა
Screenshot of the simulation დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია
დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია
Screenshot of the simulation დენი წრედში
დენი წრედში
Screenshot of the simulation დნმ-ის გაჭიმვა
დნმ-ის გაჭიმვა
Screenshot of the simulation ელექტრული ველის წარმოსახვა
ელექტრული ველის წარმოსახვა
Screenshot of the simulation ელექტრული კონდენსატორი
ელექტრული კონდენსატორი
Screenshot of the simulation ენერგია სკეიტების პარკში
ენერგია სკეიტების პარკში
Screenshot of the simulation იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში
Screenshot of the simulation კვანტური ტალღის ინტერფერენცია
კვანტური ტალღის ინტერფერენცია
new-ribbon Screenshot of the simulation კულონის კანონი
კულონის კანონი
Screenshot of the simulation ლაზერები
ლაზერები
Screenshot of the simulation მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები
მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები
Screenshot of the simulation მაგნიტი და კომპასი
მაგნიტი და კომპასი
Screenshot of the simulation მზის სისტემა
მზის სისტემა
Screenshot of the simulation მიკროტალღები
მიკროტალღები
Screenshot of the simulation მოლეკულები და სინათლე
მოლეკულები და სინათლე
Screenshot of the simulation მოლეკულური ძრავი
მოლეკულური ძრავი
Screenshot of the simulation მუხტები და ველები
მუხტები და ველები
Screenshot of the simulation ნახევარგამტარი
ნახევარგამტარი
Screenshot of the simulation ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები
ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები
Screenshot of the simulation ნივთიერების მდგომარეობები
ნივთიერების მდგომარეობები
Screenshot of the simulation ომის კანონი
ომის კანონი
Screenshot of the simulation ოპტიკური პინცეტები და დანართები
ოპტიკური პინცეტები და დანართები
Screenshot of the simulation ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია
ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია
Screenshot of the simulation ორბიტები და გრავიტაცია
ორბიტები და გრავიტაცია
Screenshot of the simulation რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
Screenshot of the simulation რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
Screenshot of the simulation რეაქციები და შედეგები
რეაქციები და შედეგები
Screenshot of the simulation რეზერფორდის გაბნევა
რეზერფორდის გაბნევა
Screenshot of the simulation სინათლის გარდატეხა
სინათლის გარდატეხა
Screenshot of the simulation სიმკვრივე
სიმკვრივე
Screenshot of the simulation ტალღები სიმში
ტალღები სიმში
Screenshot of the simulation ტალღის ინტერფერენცია
ტალღის ინტერფერენცია
Screenshot of the simulation ტვირთი ზამბარაზე
ტვირთი ზამბარაზე
Screenshot of the simulation ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation ფარადეის კანონი
ფარადეის კანონი
Screenshot of the simulation ფერთა ხედვის პრინციპი
ფერთა ხედვის პრინციპი
Screenshot of the simulation ფოტოელექტრიკული ეფექტები
ფოტოელექტრიკული ეფექტები
Screenshot of the simulation ქანობი
ქანობი
Screenshot of the simulation ქანქარა
ქანქარა
Screenshot of the simulation შექცევადი რეაქციები
შექცევადი რეაქციები
Screenshot of the simulation ძალა და მოძრაობა 1
ძალა და მოძრაობა 1
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation გასროლილი სხეული
გასროლილი სხეული
Screenshot of the simulation ხმა
ხმა
Screenshot of the simulation ჰოკეი ელექტრული ველზე
ჰოკეი ელექტრული ველზე
Screenshot of the simulation Build an Atom
Build an Atom
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Band Structure
Band Structure
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Calculus Grapher
Calculus Grapher
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Collision Lab
Collision Lab
Screenshot of the simulation Double Wells and Covalent Bonds
Double Wells and Covalent Bonds
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Energy Skate Park
Energy Skate Park
Screenshot of the simulation Fluid Pressure and Flow
Fluid Pressure and Flow
Screenshot of the simulation Forces in 1 Dimension
Forces in 1 Dimension
Screenshot of the simulation Forces and Motion
Forces and Motion
Screenshot of the simulation Fourier: Making Waves
Fourier: Making Waves
Screenshot of the simulation Friction
Friction
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Hooke's Law
Hooke's Law
Screenshot of the simulation Models of the Hydrogen Atom
Models of the Hydrogen Atom
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
Screenshot of the simulation Masses and Springs
Masses and Springs
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Maze Game
Maze Game
Screenshot of the simulation Motion in 2D
Motion in 2D
Screenshot of the simulation The Moving Man
The Moving Man
Screenshot of the simulation Simplified MRI
Simplified MRI
Screenshot of the simulation Normal Modes
Normal Modes
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Quantum Tunneling and Wave Packets
Quantum Tunneling and Wave Packets
Screenshot of the simulation Radiating Charge
Radiating Charge
Screenshot of the simulation Ramp: Forces and Motion
Ramp: Forces and Motion
Screenshot of the simulation Resonance
Resonance
Screenshot of the simulation Ladybug Revolution
Ladybug Revolution
Screenshot of the simulation Stern-Gerlach Experiment
Stern-Gerlach Experiment
Screenshot of the simulation Torque
Torque
Screenshot of the simulation Under Pressure
Under Pressure
Screenshot of the simulation Vector Addition
Vector Addition