ქიმია

Screenshot of the simulation pH სკალა
pH სკალა
Screenshot of the simulation ნივთიერების მდგომარეობები
ნივთიერების მდგომარეობები
Screenshot of the simulation ავაწყოთ ატომი
ავაწყოთ ატომი
Screenshot of the simulation აირის თვისებები
აირის თვისებები
Screenshot of the simulation ალფა დაშლა
ალფა დაშლა
Screenshot of the simulation ატომური ურთიერთქმედება
ატომური ურთიერთქმედება
Screenshot of the simulation ბალონები და ამომგდები ძალა
ბალონები და ამომგდები ძალა
Screenshot of the simulation ბეტა დაშლა
ბეტა დაშლა
Screenshot of the simulation ბირთვული დაშლა
ბირთვული დაშლა
Screenshot of the simulation ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
Screenshot of the simulation გამტარუნარიანობა
გამტარუნარიანობა
Screenshot of the simulation დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია
დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია
Screenshot of the simulation იზოტოპები, ატომური მასა
იზოტოპები, ატომური მასა
Screenshot of the simulation კვანტური ტალღის ინტერფერენცია
კვანტური ტალღის ინტერფერენცია
Screenshot of the simulation კონცენტრაცია
კონცენტრაცია
Screenshot of the simulation კულონის კანონი
კულონის კანონი
Screenshot of the simulation ლაზერები
ლაზერები
Screenshot of the simulation მარილები და ხსნადობა
მარილები და ხსნადობა
Screenshot of the simulation მიკროტალღები
მიკროტალღები
Screenshot of the simulation მოლარობა
მოლარობა
Screenshot of the simulation მოლეკულები და სინათლე
მოლეკულები და სინათლე
Screenshot of the simulation მჟავა და ტუტე ხსნარები
მჟავა და ტუტე ხსნარები
Screenshot of the simulation ნახევარგამტარი
ნახევარგამტარი
Screenshot of the simulation ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები
ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები
Screenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
Screenshot of the simulation რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
Screenshot of the simulation რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
Screenshot of the simulation რეაქციები და შედეგები
რეაქციები და შედეგები
Screenshot of the simulation რეზერფორდის გაბნევა
რეზერფორდის გაბნევა
Screenshot of the simulation სიმკვრივე
სიმკვრივე
Screenshot of the simulation სტექიომეტრია
სტექიომეტრია
Screenshot of the simulation ტალღები სიმში
ტალღები სიმში
Screenshot of the simulation ფოტოელექტრიკული ეფექტები
ფოტოელექტრიკული ეფექტები
Screenshot of the simulation ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია
ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია
Screenshot of the simulation შაქრის დას მარილის ხსნარი
შაქრის დას მარილის ხსნარი
Screenshot of the simulation შექცევადი რეაქციები
შექცევადი რეაქციები
Screenshot of the simulation Build an Atom
Build an Atom
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Build a Molecule
Build a Molecule
Screenshot of the simulation Double Wells and Covalent Bonds
Double Wells and Covalent Bonds
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Fourier: Making Waves
Fourier: Making Waves
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Models of the Hydrogen Atom
Models of the Hydrogen Atom
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation Molecule Shapes
Molecule Shapes
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
Screenshot of the simulation Simplified MRI
Simplified MRI
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Screenshot of the simulation Stern-Gerlach Experiment
Stern-Gerlach Experiment