ქანქარა

ქანქარა ჩანახატები ჩამოტვირთვა ჩანერგვა
Flash Logo Original Sim and Translations

Description

Play with one or two pendulums and discover how the period of a simple pendulum depends on the length of the string, the mass of the pendulum bob, the strength of gravity, and the amplitude of the swing. Observe the energy in the system in real-time, and vary the amount of friction. Measure the period using the stopwatch or period timer. Use the pendulum to find the value of g on Planet X. Notice the anharmonic behavior at large amplitude.

სასწავლო გეგმების მაგალითები

 • Design experiments to determine which variables affect the period of a pendulum
 • Quantitatively describe how the period of a pendulum depends on these variables
 • Explain the small-angle approximation, and define what constitutes a “small” angle
 • Determine the gravitational acceleration of Planet X
 • Explain the conservation of mechanical energy, using kinetic energy and gravitational potential energy
 • Describe the Energy Graph from the position and speed of the pendulum
Version 1.0.15

Teacher Tips

რჩევები პედაგოგებს (pdf) შეიცავს PhET-ის გუნდის რჩევებს. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein HS
UG-დაწყებითი
ლაბ
საშ.დ
დემო
ფიზიკა
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein HS
UG-დაწყებითი
MC ფიზიკა
Pendulum Basics Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein MS ლაბ ფიზიკა
Pendulum Lab 2: Find g (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein UG-დაწყებითი
HS
საშ.დ მათემატიკა
ფიზიკა
Pendulum Lab 1: intro to pendulums (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein UG-დაწყებითი
HS
საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
მათემატიკა
Explorando la gravedad y los péndulos A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez MS
HS
ლაბ
Guided
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
Swinging Physics Using Pendulum Phet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. John Lewis and Michi Ishimoto HS
UG-დაწყებითი
ლაბ
Discuss
ფიზიკა
Pendulum investigation for Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop MS ლაბ მათემატიკა
ფიზიკა
Alignment of PhET sims with NGSS ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein updated by Diana López MS სხვა ქიმია
ბიოლოგია
ფიზიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López HS
MS
სხვა ბიოლოგია
ფიზიკა
მათემატიკა
ქიმია
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López UG-დაწყებითი
HS
Remote
საშ.დ
Guided
ლაბ
ფიზიკა
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López UG-დაწყებითი
HS
სხვა ქიმია
მათემატიკა
ფიზიკა
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Diana López MS
K-5
ლაბ
Discuss
დემო
საშ.დ
Guided
ფიზიკა
ასტრონომია
ქიმია
მათემატიკა
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 轉動和振蕩 Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) UG-დაწყებითი Remote
ლაბ
Guided
ფიზიკა
Matematičko njihalo Anica Antolek Hrgar HS Guided ფიზიკა
Rubric for Simple Pendulums - What Affects the Period? Kristin Michalski HS Remote
ლაბ
ფიზიკა
მათემატიკა
Pendulum Inquiry and Lab Report Vanessa Logan Wentzloff UG-დაწყებითი
HS
Remote
ლაბ
ფიზიკა
Period of Pendulum Suchitra CHEPIN HS
UG-დაწყებითი
ლაბ ფიზიკა
Experimental Design Practice Mary Stowell MS
HS
Remote
ლაბ
Guided
სხვა
Energy in a Pendulum Kristin Michalski HS
MS
Remote
ლაბ
ფიზიკა
Feel the Rhythm! Martin Dempsey HS Guided
ლაბ
ფიზიკა
Pendulum Lab: What Affects the Period? Russ Bird MS ლაბ
Remote
საშ.დ
Guided
ფიზიკა
Simple Pendulums - What Affects the Period? Walter Jurek MS
HS
Remote
ლაბ
საშ.დ
ფიზიკა
Pendulum Virtual Lab 2021 Robin Ritland MS ლაბ
Remote
Guided
ფიზიკა
simple pendulum fatima almansoor UG-დაწყებითი Remote
ლაბ
ფიზიკა
simple pendulum lap hoor alnaqbi HS
UG-დაწყებითი
MS
საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 4. Rotations & Oscillations Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) UG-დაწყებითი Guided
Remote
ლაბ
ფიზიკა
Phet Pendulum Lab to Find Gravity Drew Davis UG-დაწყებითი
HS
ლაბ ფიზიკა
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
სხვა ქიმია
ფიზიკა
ბიოლოგია
Elementary Pendulum Lab 4th-5th Cheryl Fogel K-5 ლაბ
Remote
ფიზიკა
Pendulum Energy Denise HS
UG-დაწყებითი
ლაბ
Remote
ფიზიკა
Simple Pendulum Ferdinand Bautista HS
MS
Guided
ლაბ
ფიზიკა
Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring) Nawal Nayfeh UG-დაწყებითი
HS
Remote
ლაბ
ფიზიკა
CONFRONTACIÓN ENTRE LA SIMULACIÓN Y LA SITUACIÓN REAL DE UN PÉNDULO SIMPLE HERNANDO JAVIER CASTILLO SIMANCA MS ლაბ ფიზიკა
Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET Julie Farhm HS Remote
ლაბ
ფიზიკა
Investigating time period of a simple pendulum Arooj Mukarram HS
UG-დაწყებითი
ლაბ ფიზიკა
Determination of Value of Universal Gravitational Constant Dr Akhlaq Ahmad HS
K-5
UG-დაწყებითი
გამოსაშვები
MS
UG-უმაღლესი
ლაბ
Discuss
საშ.დ
Guided
ფიზიკა
მათემატიკა
Time Period is Independent of Amplitude and Mass of the Pendulum Dr Akhlaq Ahmad UG-დაწყებითი
HS
MS
ლაბ
საშ.დ
ფიზიკა
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS სხვა ფიზიკა
KE and PE using the Pendulum Lab Judith Coburn MS
HS
ლაბ ფიზიკა
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS სხვა ფიზიკა
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak HS
MS
ლაბ ფიზიკა
KE and PE with the pendulum, Student Don Loving HS
MS
UG-დაწყებითი
Guided
ლაბ
ფიზიკა
Pendulum Lab Bunyamin Purkaya MS ლაბ ფიზიკა
Teaching pendulum experimental in Persian Fatemeh Shahsavari UG-უმაღლესი
UG-დაწყებითი
Remote
ლაბ
დემო
ფიზიკა
Pendulum Dr. Nafiseh Nasr UG-დაწყებითი
HS
საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
PLANO DE AULA PhET - LABORATÓRIO DO PÊNDULO David de Sousa Moura UG-დაწყებითი
UG-უმაღლესი
გამოსაშვები
HS
Remote
Guided
ლაბ
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
ასტრონომია
მათემატიკა
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales სხვა
MS
გამოსაშვები
HS
UG-დაწყებითი
სხვა
ლაბ
Discuss
Guided
დემო
საშ.დ
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
სხვა
ფიზიკა
Energia Mecânica (MHS) no Pendulum Lab (HTML5) Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS
სხვა
HS
საშ.დ
სხვა
Guided
ფიზიკა
მათემატიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
სხვა
MHS para pêndulos e sistemas massa-mola Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
სხვა
საშ.დ
Guided
სხვა
მათემატიკა
ფიზიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
Cálculo da aceleração da gravidade (g) utilizando o pêndulo simples Rodrigo Nogueira HS
გამოსაშვები
საშ.დ
დემო
ლაბ
Discuss
Guided
ფიზიკა
მეცნიერება დედამიწის შესახებ
UNIDAD2 S7 L12 Energía mecánica en el péndulo FRANCISCO CRUZ CANTU HS Remote
საშ.დ
ლაბ
ფიზიკა
UNIDAD1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO-EL PÉNDULO FRANCISCO CRUZ CANTU HS დემო
ლაბ
საშ.დ
Guided
ფიზიკა
Laboratorio Pendulo Simple Edwin Ramirez Martinez HS ლაბ ფიზიკა
Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring Carmen Maldonado UG-დაწყებითი
HS
Guided
Remote
ლაბ
დემო
საშ.დ
ფიზიკა
Pendulo Simple Uriel De Jesus Argel casarrubia UG-დაწყებითი
MS
საშ.დ
Guided
ლაბ
ფიზიკა
Longitud de un péndulo y su periodo. Denis Salazar HS
MS
UG-დაწყებითი
Guided
ლაბ
საშ.დ
დემო
მათემატიკა
ფიზიკა
การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย Sayyai Chaiwan HS ლაბ ფიზიკა

ენა Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Laboratori i Lavjerrësit
Arabic All العربية Download Run now معمل البندول
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Rəqqas labaratoriyası
Basque All Euskara Download Run now Pendulu-laborategia
Belarusian All беларускі Download Run now Лабараторыя маятнікаў
Bosnian All Bosanski Download Run now Matematičko klatno
Bulgarian All български Download Run now Махало
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 钟摆实验
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Pendulum Lab_鐘擺實驗室
Croatian All hrvatski Download Run now Matematičko njihalo
Czech All čeština Download Run now Laboratoř a kyvadlo
Danish All Dansk Download Run now Pendul-laboratorium
Dutch All Nederlands Download Run now Slinger lab
English All English Download Run now Pendulum Lab
French All français Download Run now Laboratoire pendulaire
German All Deutsch Download Run now Pendel
Greek All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο εκκρεμούς
Gujarati All Gujarati Download Run now લોલક લેબ - Pankajsid34
Hindi All हिंदी Download Run now लोलक प्रयोगशाला 
Hungarian All magyar Download Run now Ingalabor
Irish All Gaeilge Download Run now Saotharlann Luascadáin
Italian All italiano Download Run now Laboratorio Pendoli
Japanese All 日本語 Download Run now 振り子の実験
Korean All 한국어 Download Run now 진자 실험
Latvian All Latviešu Download Run now Svārsta laboratorija
Marathi All मराठी Download Run now लंबकाची प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Математик дүүжингийн лаборатори
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Pendellaboratorium
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Pendelforsøk
Persian All فارسی Download Run now آزمایشگاه آونگ
Polish All polski Download Run now Wahadło matematyczne
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Laboratório do Pêndulo
Romanian All română Download Run now Laborator - studiul pendulului
Russian All русский Download Run now Математический маятник
Serbian All Српски Download Run now Математичко клатно
Slovak All Slovenčina Download Run now Kyvadlo
Slovenian All Slovenščina Download Run now Nitno nihalo
Spanish All español Download Run now Lab de Péndulo
Spanish (Mexico) All español (México) Download Run now Lab de Péndulo 
Spanish (Peru) All español (Perú) Download Run now Laboratorio de Péndulos
Swedish All svenska Download Run now Pendellabb
Telugu All Telugu Download Run now లఘులోలకం ప్రయోగశాల
Thai All ไทย Download Run now ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา
Turkish All Türkçe Download Run now Sarkaç Laboratuvarı
Ukrainian All українська Download Run now Лабораторія маятників
Urdu All Urdu Download Run now رقاص (پینڈولم) تجربہ گاہ (Pendulum Lab)
Uzbek All Uzbek Download Run now Matematik mayatnik
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Con lắc
Welsh All Welsh Download Run now Labordy Pendil

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

გუნდი გამოყენებული ბიბლიოთეკები მადლობები
 • Jonathon Olson (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs