არითმეტიკა

არითმეტიკა ჩანახატები  ჩამოტვირთვა  ჩანერგვა
  • გამრავლება
HTML5 Badge Back to HTML5 Version

შინაარსი

  • გამრავლება

Description

Remember your multiplication tables? ... me neither. Brush up on your multiplication, division, and factoring skills with this exciting game. No calculators allowed!

სასწავლო გეგმების მაგალითები

  • Explain how multiplication tables help understand multiplication, factoring, and division.
  • Use an array model to understand multiplication, factoring, and division.
  • Increase accuracy in multiplying, factoring and dividing.
  • Develop multiple strategies for arithmetic problems.

Standards Alignment

Common Core - Math

3.OA.A.1
Interpret products of whole numbers, e.g., interpret 5 × 7 as the total number of objects in 5 groups of 7 objects each. For example, describe a context in which a total number of objects can be expressed as 5 × 7.
3.OA.A.2
Interpret whole-number quotients of whole numbers, e.g., interpret 56 ÷ 8 as the number of objects in each share when 56 objects are partitioned equally into 8 shares, or as a number of shares when 56 objects are partitioned into equal shares of 8 objects each. For example, describe a context in which a number of shares or a number of groups can be expressed as 56 ÷ 8.
3.OA.A.4
Determine the unknown whole number in a multiplication or division equation relating three whole numbers. For example, determine the unknown number that makes the equation true in each of the equations 8 × ? = 48, 5 = _ ÷ 3, 6 × 6 = ?
3.OA.B.5
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide.2 Examples: If 6 × 4 = 24 is known, then 4 × 6 = 24 is also known. (Commutative property of multiplication.) 3 × 5 × 2 can be found by 3 × 5 = 15, then 15 × 2 = 30, or by 5 × 2 = 10, then 3 × 10 = 30. (Associative property of multiplication.) Knowing that 8 × 5 = 40 and 8 × 2 = 16, one can find 8 × 7 as 8 × (5 + 2) = (8 × 5) + (8 × 2) = 40 + 16 = 56. (Distributive property.)
3.OA.B.6
Understand division as an unknown-factor problem. For example, find 32 ÷ 8 by finding the number that makes 32 when multiplied by 8.
3.OA.C.7
Fluently multiply and divide within 100, using strategies such as the relationship between multiplication and division (e.g., knowing that 8 × 5 = 40, one knows 40 ÷ 5 = 8) or properties of operations. By the end of Grade 3, know from memory all products of two one-digit numbers.
3.OA.D.9
Identify arithmetic patterns (including patterns in the addition table or multiplication table), and explain them using properties of operations. For example, observe that 4 times a number is always even, and explain why 4 times a number can be decomposed into two equal addends.
Version 2.03

Teacher Tips

რჩევები პედაგოგებს (pdf) შეიცავს PhET-ის გუნდის რჩევებს. ( PDF ).

Teacher-Submitted Activities

Juego de Aritmética (Basado en Indagación) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Trish Loeblein, traducido por Diana López HS
MS
საშ.დ
Guided
მათემატიკა
How do PhET simulations fit in my middle school program? ეს წვლილი შექმნილია PhET-ის მიერ. Sarah Borenstein MS სხვა მეცნიერება დედამიწის შესახებ
ფიზიკა
ბიოლოგია
ქიმია
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
სხვა ქიმია
ფიზიკა
ბიოლოგია
Math facts - Using the Multiplication Chart Tapan Sarkar MS ლაბ მათემატიკა
Back to the Basics Nyetta Abernathy MS
HS
K-5
საშ.დ
ლაბ
მათემატიკა
Discovering divisibility rules Stacy Larson HS
MS
ლაბ მათემატიკა
곱셈 나눗셈 연습 SIM 사용설명서 이화국(Wha Kuk Lee) K-5
MS
საშ.დ
კონც.კ-ბი
დემო
ფიზიკა
მათემატიკა
ARITHMETIC_DIVISON Arlete Cabral K-5 ლაბ მათემატიკა
OBJETO DE APRENDIZAGEM: ARITHMETIC Arlete Moura de Oliveira Cabral e Maria Cleide da Silva Barroso K-5 Guided მათემატიკა
Operações Aritméticas Fundamentais Georgyana Cidrão; Francisco Régis Vieira Alves K-5 ლაბ
Guided
მათემატიკა

ენა Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Rekenkunde
Albanian All shqip Download Run now Aritmetika
Amharic All Amharic Download Run now የሒሳብ ስሌቶች
Arabic All العربية Download Run now arithmetic
Arabic (Saudi Arabia) All العربية (السعودية) Download Run now arithmetic
Basque All Euskara Download Run now Aritmetika
Bosnian All Bosanski Download Run now ARITMETIKA
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 算术
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 算數
Croatian All hrvatski Download Run now Aritmetika
Danish All Dansk Download Run now Aritmetisk
Dutch All Nederlands Download Run now Rekenen
English All English Download Run now Arithmetic
Estonian All Eesti Download Run now Aritmeetika
French All français Download Run now Arithmétique
German All Deutsch Download Run now Rechnen
Greek All Ελληνικά Download Run now Αριθμητικός
Hebrew All עברית Download Run now חשבון
Hungarian All magyar Download Run now Szorzótábla játék
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Aritmatika
Italian All italiano Download Run now tabelline
Japanese All 日本語 Download Run now 計算
Kazakh All Kazakh Download Run now Арифметика
Korean All 한국어 Download Run now 곱셈 나눗셈 연습
Latvian All Latviešu Download Run now Aritmētika
Macedonian All македонски Download Run now АРИТМЕТИКА
Marathi All मराठी Download Run now अंकगणित
Persian All فارسی Download Run now حساب
Polish All polski Download Run now Arytmetyka
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Aritmética
Romanian All română Download Run now Aritmetica
Russian All русский Download Run now Арифметика
Serbian All Српски Download Run now АРИТМЕТИКА
Slovak All Slovenčina Download Run now Aritmetika
Spanish All español Download Run now Aritmética
Spanish (Mexico) All español (México) Download Run now Aritmética
Spanish (Peru) All español (Perú) Download Run now Aritmética
Swahili All Swahili Download Run now Hesabu
Swedish All svenska Download Run now Matteräkning
Turkish All Türkçe Download Run now Aritmetik
Turkmen All Turkmen Download Run now Arifmetika
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Số học

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

გუნდი გამოყენებული ბიბლიოთეკები მადლობები
  • Michael Dubson (developer/lead)
  • Trish Loeblein