ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).სათაური ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO
აღწერილობა Ολοκληρωμένο σενάριο με 8 φύλλα εργασίας και Αναλυτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αναφοράς
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა, უმაღლესი სკოლა
ტიპი ლაბორატორია, სხვა
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები αμπερόμετρα, αντίσταση, βολτόμετρα, βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικά κυκλώματα, παράλληλη σύνδεση αντιστατών, σειρά σύνδεση αντιστατών, φωτοβολία λαμπτήρα
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Αγησίλαος Πετρόπουλος
საკონტაქტო Email მისამართი apet79@otenet.gr
სკოლა / ორგანიზაცია 1 st Gymnasio of Korinthos - Greece
წარდგენილია 2/27/12
განახლებულია 8/31/15