Matematičko njihalo


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Matematičko njihalo
内容 Učenici istražuju kako se mijenja period matematičkog (jednostavnog) njihala u ovisnosti o masi tijela, duljini niti i akceleraciji slobodnog pada. Dobivene podatke unose u tablicu i analiziraju.
課題 物理学
レベル 高等学校
タイプ Guided Activity
所要時間 90 分
解答を含む いいえ
言語 クロアチア語
キーワード matematičko njihalo, period
シミュレーション 振り子の実験 (HTML5)


著者 Anica Antolek Hrgar
学校 / 団体 Tehnička škola Čakovec
送信日 18/12/02
更新日 18/12/02