Kvantumhullám-interferencia - Kvantummechanika | Foton | Elektron - PhET Interactive Simulations

Kvantumhullám-interferencia

Browser-Compatible Version
Learn more

Kvantumhullám-interferencia simulation

Topics

 • Kvantummechanika
 • Foton
 • Elektron
 • Atom
 • Részecskék
 • Hullám

Sample Learning Goals

 • Jelenítsen meg egy fotont, elektront, neutront vagy egy héliumatomot mint egy hullámcsomagot, mely a detektálás során pontszerűvé tömörül.
 • Jelenítse meg, mi történik a hullámmal a rés és a képernyő között.
 • Indokolja, hogyan bizonyítja a kettősréskísérlet, hogy az anyag és a fény hullámként viselkedik.
 • Írja le egy hullámfüggvény viselkedését egy detektor jelenlétében, és magyarázza el, hogyan rontja el az interferenciamintázatot egy detektor, melyet az egyik résre helyezünk. Határozza meg, hogyan változik az interferenciamintázat, ha megváltoztatja a tömeget, a sebességet vagy a hullámhosszat.
 • Vegye észre, hogy a kvantuminterferencia-kísérletek esetében a távolság makroszkopikus léptékű, nem pedig mikroszkopikus.
 • Vegye észre, hogy két koherens fényforrás interferálhat, de ehhez a hullámhosszaknak egyezniük kell.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 1.11