جرم ها و فنرها

تصویر صفحهجرم ها و فنرها دانلود Embed کردن
 • حرکت دوره ای
 • قانون ' هوک
 • پایستگی انرژی
Flash Logo Original Sim and Translations

محتوا

 • حرکت دوره ای
 • قانون ' هوک
 • پایستگی انرژی
 • قانون های ' نیوتون
 • اندازه گیری
 • بردارها

Description

Hang masses from springs and adjust the spring constant and damping. Transport the lab to different planets, or slow down time. Observe the forces and energy in the system in real-time, and measure the period using the stopwatch.

نمونه ای از هدف های آموزشی

 • Determine the factors which affect the period of oscillation
 • Find the value of g on Planet X
 • Design an experiment to determine the mass of an unknown object
 • Describe the relationship between the velocity and acceleration vectors, and their relationship to motion, at various points in the oscillation
 • Explain how the free-body diagram of the mass changes throughout its oscillation
 • Explain the Conservation of Mechanical Energy using kinetic, elastic potential, gravitational potential, and thermal energy
Version 1.0.10

Teacher Tips

راهنمای معلم مجموعه توصیه های تولید شده توسط گروه PHET به صورت pdf. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
کار در خانه
MC
آزمایشگاه
Remote
فیزیک
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
MC فیزیک
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
نمایش
کار در خانه
آزمایشگاه
فیزیک
Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
کار در خانه فیزیک
Energía Mecánica A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein (traducción de Diana López) دبیرستان
راهنمایی
پیش دانشگاهی 1
Discuss
آزمایشگاه
Guided
Remote
کار در خانه
MC
فیزیک
Hooke's Law (Hands-on & PhET) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Experimental Design with Forces A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. UTeach Middle School PhET Team راهنمایی آزمایشگاه فیزیک
Alignment of PhET sims with NGSS این بخش توسط PhET طراحی شده است. Trish Loeblein updated by Diana López راهنمایی
دبیرستان
سایر شیمی
زیست شناسی
علوم زمین
فیزیک
How do PhET simulations fit in my middle school program? این بخش توسط PhET طراحی شده است. Sarah Borenstein راهنمایی سایر شیمی
علوم زمین
فیزیک
زیست شناسی
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) این بخش توسط PhET طراحی شده است. Diana López راهنمایی
دبیرستان
سایر فیزیک
زیست شناسی
شیمی
ریاضیات
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables این بخش توسط PhET طراحی شده است. Diana López دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
Remote
آزمایشگاه
Guided
کار در خانه
فیزیک
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) این بخش توسط PhET طراحی شده است. Diana López دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
سایر فیزیک
ریاضیات
شیمی
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 轉動和振蕩 Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) پیش دانشگاهی 1 آزمایشگاه
Guided
Remote
فیزیک
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 能量與動量 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) پیش دانشگاهی 1 Remote
آزمایشگاه
Guided
فیزیک
Harmonijski oscilator Marko Vargović دبیرستان کار در خانه
Remote
آزمایشگاه
Guided
فیزیک
Digitaal vraagstuk rond de wet van Hooke Dries Boncquet دبیرستان Remote
Guided
کار در خانه
فیزیک
Oplossing (Veren en massa's) Roland Van Kerschaver دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
ریاضیات
Massa's en veren Roland Van Kerschaver دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
PHET: Masses and Springs 2021 Robin Ritland راهنمایی آزمایشگاه
Guided
Remote
فیزیک
Video: Self-paced Investigation on Hooke's Law Virtual Lab Louis Wong دبیرستان
راهنمایی
آزمایشگاه
Remote
Guided
کار در خانه
فیزیک
Harmonic oscillator Marko Vargović دبیرستان آزمایشگاه
Guided
Remote
کار در خانه
فیزیک
Elastic potential energy, work and Hooke’s law. Mariya Almallah دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه
Remote
فیزیک
Hooke's Law and The Spring Constant Alya AlOwais پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
Remote
آزمایشگاه
فیزیک
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 4. Rotations & Oscillations Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) پیش دانشگاهی 1 Remote
آزمایشگاه
Guided
فیزیک
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 3. Energy & Momentum Janet Chen (陳衫豫), Aien Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) پیش دانشگاهی 1 Remote
Guided
آزمایشگاه
فیزیک
Video: Self-paced Investigation on Simple Harmonic Motion of a spring-mass system Louis Wong راهنمایی
دبیرستان
Remote
کار در خانه
Guided
آزمایشگاه
فیزیک
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer دبیرستان
راهنمایی
سایر زیست شناسی
شیمی
فیزیک
Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator Ferdinand Bautista دبیرستان
راهنمایی
آزمایشگاه
Guided
فیزیک
Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring) Nawal Nayfeh دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
Remote
آزمایشگاه
فیزیک
Virtual Lab - Hooke's Law and Spring Systems Tristan O'Hanlon دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه
Remote
Guided
فیزیک
Spring Oscillators Activity Silas Laycock دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه
Guided
Remote
فیزیک
Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET Julie Farhm دبیرستان آزمایشگاه
Remote
فیزیک
Hooke's Law, Spring Constant, and Energy HONORS Steve Banasiak دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Hooke's Law and Spring Constant with Energy: Regular Level Steve Banasiak دبیرستان آزمایشگاه فیزیک
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani دبیرستان سایر فیزیک
Spring Mass Experiment Gaurang Patel دبیرستان
پیش دانشگاهی 2
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه
Guided
فیزیک
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner دبیرستان سایر فیزیک
Energy in a Coil Spring Norman Burtness دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
آزمایشگاه فیزیک
Hooke's Law Lab Clark Andersen دبیرستان آزمایشگاه
کار در خانه
فیزیک
Qualitative Introduction to Energy Steve Banasiak راهنمایی
دبیرستان
آزمایشگاه فیزیک
Moteur en PhET Bernard Lacour سایر آزمایشگاه فیزیک
Laboratório virtual - Sistema Massa-mola Tiago Paes سال تحصیلی
پیش دانشگاهی 1
Guided
Remote
آزمایشگاه
فیزیک
Estática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales سایر
دبیرستان
پیش دانشگاهی 1
راهنمایی
Discuss
سایر
کار در خانه
Guided
نمایش
سایر
علوم زمین
فیزیک
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales دبیرستان
سال تحصیلی
راهنمایی
پیش دانشگاهی 2
سایر
کار در خانه
آزمایشگاه
Guided
سایر
علوم زمین
فیزیک
سایر
Elasticidad de un resorte FRANKLIN MOLINA پیش دانشگاهی 1 MC فیزیک
Guia para trabajar Masa - Resorte con aplicación de gráficas en Excel Luis Fernando Londoño Zea راهنمایی
دبیرستان
Discuss
Guided
Remote
کار در خانه
فیزیک
JUGANDO CON MUELLES Laureano Costarrosa دبیرستان Discuss
Remote
Guided
آزمایشگاه
کار در خانه
فیزیک
LEY HOOKE Y MOVIMIENTO ARMÓNICO Pedro Salgado پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
آزمایشگاه
Guided
Remote
کار در خانه
فیزیک
نجوم
Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring Carmen Maldonado پیش دانشگاهی 1
دبیرستان
Guided
نمایش
آزمایشگاه
Remote
کار در خانه
فیزیک

زبان Download or Run Tips
آلبانیایی All shqip Download Run now Masat dhe Sustat
آلمانی All Deutsch Download Run now Massen und Federn
اتریشی All Gaeilge Download Run now Maiseanna agus Lingeáin
اسلواکی All Slovenčina Download Run now Pružinový oscilátor
اسلوونیایی All Slovenščina Download Run now Uteži in vzmeti
اسپانیایی All español Download Run now Masas y Resortes 
اسپانیایی، مکزیک All español (México) Download Run now Masas y Resortes 
اسپانیایی، پرو All español (Perú) Download Run now Masas y Resortes
انگلیسی All English Download Run now Masses and Springs
اوکراینی All українська Download Run now Маси і пружини
ایتالیایی All italiano Download Run now Masse e molle
باسک All Euskara Download Run now Masak eta malgukiak
بوسنیایی All Bosanski Download Run now Mase i opruge
تامیل All Tamil Download Run now Masses and Springs
تایلندی All ไทย Download Run now มวลและสปริง
ترکی All Türkçe Download Run now Kütleler ve Yaylar
ترکی، آذربایجانی All Azerbaijani Download Run now Kütlələr və yaylar 
تلوگو All Telugu Download Run now ద్రవ్యరాశులు, స్ప్రింగులు                అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
دانمارکی All Dansk Download Run now Vægte og fjedre
روسی All русский Download Run now Колебания тела на пружине
رومانیایی All română Download Run now Mase și resorturi
سوئدی All svenska Download Run now Vikter och fjädrar
صرب All Српски Download Run now Масе и опруге
عبری All עברית Download Run now משקולות וקפיצים
عربی All العربية Download Run now الكتل و النوابض
فرانسوی All français Download Run now Masses et ressorts
قزاقستان All Kazakh Download Run now Серіппелі маятник
لهستانی All polski Download Run now Ciężarki na sprężynach
مجاری All magyar Download Run now Rugólabor
مغولی All Монгол (Монгол) Download Run now Масс ба Пүрш
نروژی All Norsk bokmål Download Run now Lodd og fjær
هلندی All Nederlands Download Run now Massa’s en veren
ولز All Welsh Download Run now Masau a sbringiau
ویتنامی All Tiếng Việt Download Run now Con lắc lò xo
پرتغالی، برزیلی All português (Brasil) Download Run now Massas e Molas
چک All čeština Download Run now Hmotnosti a pružiny
چینی،ساده شده All 中文 (中国) Download Run now 质量和弹簧
چینی، قدیمی All 中文 (台灣) Download Run now Masses and Springs_質量與彈簧
ژاپنی All 日本語 Download Run now おもりとばね
کره ای All 한국어 Download Run now 질량과 용수철
کرواتی All hrvatski Download Run now Mase i opruge
گواراتی All Gujarati Download Run now દળ અને સ્પ્રિંગ -Pankajsid34
یونانی All Ελληνικά Download Run now Μάζες και ελατήρια

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

گروه طراحی Third-party Libraries با تشکر از
 • Denzell Barnett (developer)
 • Matt Pennington (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Mike Dubson (original designer)
 • Wendy Adams
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js