Sumo Simulator!


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Sumo Simulator!
شرح This activity demonstrates the conservation of momentum using
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity، Remote Learning، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Conservation of Momentum، Mass، Momentum، Velocity
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد (HTML5)


نویسنده McIntyre McIntyre
مدرسه / سازمان Vine Academy
ارسال شده 1/11/23
بروزرسانی شده 1/11/23