projectile motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان projectile motion
شرح this is a worksheet about the projectile motion for physics lab1
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه lab، motion، of، projectile، worhsheet
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Ibrahim Alswidan
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 11/29/20
بروزرسانی شده 11/29/20