projectile motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان projectile motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه projectile motion
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Ali Humaid Alaleeli
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 11/15/20
بروزرسانی شده 11/15/20