Adding vectors


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Adding vectors
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه adding، analytical method، graphical method، resultant force، vectors
شبیه سازی ها جمع برداری (HTML5)


نویسنده Yousef Maqatef
مدرسه / سازمان University Of Sharjah
ارسال شده 10/12/20
بروزرسانی شده 10/12/20