Addition of two vectors


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Addition of two vectors
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Remote Learning، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه vector addition
شبیه سازی ها جمع برداری (HTML5)


نویسنده Abdalla AlHarmoodi
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 10/11/20
بروزرسانی شده 10/12/20