Projectile Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح سایر
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile Motion
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده khalifa alketbi
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 10/7/20
بروزرسانی شده 10/7/20