Capacitors Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Capacitors Lab
شرح Effect of changing V, d, A on C, Q, E of capacitor.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Capacitance، Capacitor، Discharging capacitor، Plate area، Plate separation
شبیه سازی ها آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5)


نویسنده Arooj Mukarram
مدرسه / سازمان The Prairie School
ارسال شده 11/17/17
بروزرسانی شده 2/28/18