Energy waves digital lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Energy waves digital lab
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Energy
شبیه سازی ها موج در ریسمان (HTML5)


نویسنده Martin Hofkamp
مدرسه / سازمان Goshen Middle School
ارسال شده 9/28/17
بروزرسانی شده 9/28/17