Completing a circuit


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Completing a circuit
شرح completing a circuit inquiry based investigation
موضوع فیزیک
سطح دبستان
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه circuit، conductor، electricity introduction، insulator
شبیه سازی ها (DC) کیت ساخت مدار


نویسنده Annie Cai
مدرسه / سازمان Hunter
ارسال شده 3/16/15
بروزرسانی شده 3/16/15