Teacher


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Teacher
شرح Comparing and ordering fractions with unlike denominators
موضوع ریاضیات
سطح دبستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه fraction
شبیه سازی ها كسر بسازيد


نویسنده Michele Immediato
ایمیل تماس micheleimmediato@yahoo.com
مدرسه / سازمان ps 154
ارسال شده 3/15/15
بروزرسانی شده 3/15/15