Electric Field PhET Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electric Field PhET Lab
شرح
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Electric Field، Electric Field Lines
شبیه سازی ها بارها و میدان ها


نویسنده Amy Hayes
مدرسه / سازمان Flowery Branch High School
ارسال شده 1/23/15
بروزرسانی شده 1/23/15