Capacitors


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Capacitors
شرح Exploration of how capacitance depends on Area, and plate separation. Exploration of how energy depends on capacitance and voltage. In Addition, combinations of capacitors are explored (not using Simulation).
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Capacitors
شبیه سازی ها آزمایشگاه خازن


نویسنده Duane Dolejsi
مدرسه / سازمان Northern State University
ارسال شده 12/29/12
بروزرسانی شده 12/29/12