Forces i moviment


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Forces i moviment
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان کاتالان
کلید واژه exercicis activitats força moviment acceleració
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Valentí Ferrer
مدرسه / سازمان INS Salvador Dalí
ارسال شده 11/11/12
بروزرسانی شده 11/11/12