Model of the Hydrogen Atom - Exploration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Model of the Hydrogen Atom - Exploration
شرح The different models of the atom will be investigated in this activity.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Quantum Mechanics
شبیه سازی ها مدل های اتم هیدروژن


نویسنده curt miller
مدرسه / سازمان Wheat Ridge High School
ارسال شده 3/31/07
بروزرسانی شده 9/18/07