українська (Ukrainian)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Розчини кислот і основ  (HTML5) Download Run now
Alpha Decay Java Альфа випромінювання Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Будівник площі (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra (HTML5) HTML Площинна модель. Алгебра (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals (HTML5) HTML Площинна модель десяткових дробів (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction (HTML5) HTML Площинна модель. Вступ (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication (HTML5) HTML Площинна модель множення (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Арифметика (HTML5) Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Балансування (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Рівновага важеля Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Урівняти хімічні рівняння (HTML5) Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Повітряні кулі і плавучість Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Кульки і статична електрика (HTML5) Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Електризація та взаємодія зарядів Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Коло з батареї і резистора Download Run now
Battery Voltage Java Напруга батареї Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Заломлення світла (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Заломлення світла Download Run now
Beta Decay Java Beta Decay Download Run now
Build a Fraction (HTML5) HTML Будуємо дроби (HTML5) Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Будуємо атом (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Побудувати атом Download Run now
Buoyancy Flash Плавучість Download Run now
Capacitor Lab Java Лабораторія конденсаторів Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML Лабораторія конденсаторів: Основи (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Заряди і поля (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Заряди і поля Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Електричні кола постійного та змінного струму Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Конструктор для змінного і постійного струму. Віртуальна лабораторія Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Лабораторія електрики: Постійний струм (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Електричні кола постійного струму Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Конструктор для постійного струму. Віртуальна лабораторія Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Колір, що його бачить людина (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Колір, що його бачить людина Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Концентрація (HTML5) Download Run now
Conductivity Java Електропровідність Download Run now
Density Flash Густина Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Дифузія (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Неонова та інші газоразрядні лампи Download Run now
Eating & Exercise Java Їжа і вправи Download Run now
Electric Field of Dreams Java Електричне поле чудес Download Run now
Electric Field Hockey Java Електричний хокей Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Форми енергії і її зміни (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park Java Парк для скейтів Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Парк для скейтів: Основи (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Парк для скейтів: Основи Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML Дослідник рівностей (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML Дослідник рівностей. Основи (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML Дослідник рівностей. Дві змінні (HTML5) Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML Перетвори вираз (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Лабораторія електромагнітизму Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Закон Фарадея (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash закон Фарадея Download Run now
Forces in 1 Dimension Java Forces in 1 Dimension Download Run now
Forces and Motion Java Forces and Motion Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Сили і рух: Основи (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Порівняння дробів (HTML5) Download Run now
Fractions: Equality (HTML5) HTML Дроби: Рівність (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Дроби: Вступ (HTML5) Download Run now
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) HTML Дроби: Змішані числа (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Тертя (HTML5) Download Run now
Friction Flash Тертя Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Побудова функцій (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML Побудова функцій. Основи (HTML5) Download Run now
Gases Intro (HTML5) HTML Гази. Вступ (HTML5) Download Run now
Gas Properties (HTML5) HTML Властивості газів (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Властивості газу Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometric Optics Flash Геометрична оптика Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Graphing Lines (HTML5) Download Run now
Graphing Quadratics (HTML5) HTML Графік квадратичної функції (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Гравітація і орбіти (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Лабораторія гравітаційних сил (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab: Basics (HTML5) HTML Лабораторія гравітаційних сил. Основи (HTML5) Download Run now
The Greenhouse Effect Java The Greenhouse Effect Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Закон Гука (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java Моделі атома водню Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Ізотопи і атомні маси (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Ізотопи і атомні маси Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Джон Травольтаж (HTML5) Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet and Compass Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnets and Electromagnets Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML Попади в десятку! (HTML5) Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Маси і пружини (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics (HTML5) HTML Маси і пружини. Основи (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Маси і пружини Download Run now
Membrane Channels Java Мембранні канали Download Run now
Molarity (HTML5) HTML Молярність (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Форми молекул (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Форми молекул. Основи (HTML5) Download Run now
Motion in 2D Java Motion in 2D Download Run now
The Moving Man Java The Moving Man Download Run now
My Solar System Flash Моя сонячна система Download Run now
Nuclear Fission Java Ядерні реакції Download Run now
Number Line: Integers (HTML5) HTML Числова пряма: Цілі числа (HTML5) Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML закон Ома (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash закон Ома Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Лабораторія маятників (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash Лабораторія маятників Download Run now
Photoelectric Effect Java Фотоефект Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML Шкала pH (HTML5) Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML Шкала pH (HTML5) Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Рух снарядів (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radioactive Dating Game Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Реакції, продукти і залишки (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Опір провідників (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash Опір дроту Download Run now
Reversible Reactions Java Зворотні реакції Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Резерфордівське розсіювання (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering Java Резерфордівське розсіяння Download Run now
Semiconductors Java Напівровідники Download Run now
Signal Circuit Java Просте коло зі струмом Download Run now
Sound Java Звук Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Стани матерії (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Стан речовини: Основи (HTML5) Download Run now
The Ramp Java Похила поверхня Download Run now
John Travoltage Java Джон Травольтаж Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Тригонометричний тур (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Під тиском (HTML5) Download Run now
Vector Addition (HTML5) HTML Додавання векторів (HTML5) Download Run now
Vector Addition: Equations (HTML5) HTML Додавання векторів. Рівняння (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Інтерференція хвиль (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Wave Interference Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Хвилі в стрічці (HTML5) Download Run now
Waves Intro (HTML5) HTML Хвилі. Вступ (HTML5) Download Run now

Simulations not yet translated into Ukrainian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.