Slovenščina (Slovenian)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Kisle in bazične raztopine (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java Kisle in bazične raztopine Download Run now
Alpha Decay Java Alfa razpad Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Ploščina in obseg (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Množenje in deljenje (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions Java Interakcije med atomi Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Ravnotežje (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Urejanje kemijskih enačb (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java Urejanje kemijskih enačb Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Statična elektrika pri balonu. Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Balon in vzgon Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Statična elektrika pri balonu (HTML5) Download Run now
Band Structure Java Pasovna struktura Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Krog baterija-upornik Download Run now
Battery Voltage Java Napetost na bateriji Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Beer's Law Lab (HTML5) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Širjenje svetlobe (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Lom svetlobe Download Run now
Beta Decay Java Beta razpad Download Run now
Blackbody Spectrum Flash Spekter črnega telesa Download Run now
Quantum Bound States Java Kvantna povezovalna stanja Download Run now
Build a Fraction Java Prikaži ulomek Download Run now
Build a Molecule Java Sestavi molekulo Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Sestavi atom (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Sestavi atom Download Run now
Buoyancy Flash Vzgon Download Run now
Calculus Grapher Flash Risalnik funkcij Download Run now
Capacitor Lab Java Laboratorij s kondenzatorji Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Električni naboj in električno polje (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Naboji in polje Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Kontrukcijsko orodje tokokrogov (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Kontrukcijsko orodje tokokrogov (AC+DC), Virualni laboratorij Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Enosmerni električni krog (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno) Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Enosmerni električni tok - Virtualni laboratorij (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno), Virualni laboratorij Download Run now
Collision Lab Flash Laboratorij trkov Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Kako vidimo barve? (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Kako vidimo barve? Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Koncentracija (HTML5) Download Run now
Conductivity Java Prevodnost Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java Dvojni izvir in kovalentna vez Download Run now
Curve Fitting Flash Prilagajanje krivulje Download Run now
Density Flash Gostota Download Run now
Electric Field of Dreams Java Električno polje sanj Download Run now
Energy Skate Park Java Park energije drsanja Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Energija v skate parku: Osnove (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Energija v skate parku: Osnove Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Faradayev elektromagnetni laboratorij Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Tuljava, Faradayev zakon ali indukcijski zakon (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash Faradayev zakon Download Run now
Forces in 1 Dimension Java sila -1d Download Run now
Forces and Motion Java Forces and Motion Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Vzporedne sile (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Deli celote in ulomki (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher Java Poveži Download Run now
Fractions Intro Java Predstavitev ulomkov Download Run now
Friction (HTML5) HTML Trenje (HTML5) Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Funkcije (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Lastnosti plina Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Geometric Optics Flash geometric-optics Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Načrtovanje premic (HTML5) Download Run now
Graphing Lines Java Načrtovanje premic Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Gravitacija in tir gibanja (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Teža ali sila gravitacije (HTML5) Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Hookov zakon (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java Modeli atoma vodika Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Statična elektrika  (HTML5) Download Run now
Ladybug Motion 2D Java Gibanje pikapolonice 2D Download Run now
Lasers Java Laserji Download Run now
Lunar Lander Flash Pristajalni modul Download Run now
Magnet and Compass Java Magnet in kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnet in elektromagnet Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Uteži in vzmeti (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics (HTML5) HTML Uteži in vzmeti (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Uteži in vzmeti Download Run now
Microwaves Java MIkrovalovi Download Run now
Molecular Motors Java Molekularni motor Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Polarnost molekule (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Polarnost molekule Download Run now
The Moving Man Java Gibanje človeka Download Run now
Natural Selection Java Naravna selekcija Download Run now
Nuclear Fission Java Jedrska cepitev Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Ohmov zakon (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash Ohmov zakon Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optične škarje in uporaba Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Nitno nihalo (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash pendulum-lab Download Run now
Photoelectric Effect Java Fotoelektrični pojav Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH lestvica (HTML5) Download Run now
pH Scale Java pH lestvica Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML pH lestvica: Osnove (HTML5) Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Poševni met (HTML5) Download Run now
Radioactive Dating Game Java Radioaktivna igra zmenkov Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Reaktanti, produkti in ostanki (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java Reaktanti, produkti in ostanki Download Run now
Reactions & Rates Java Reakcije in hitrosti reakcij Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Upornost v žici (HTML5) Download Run now
Reversible Reactions Java Ponovi predvajanje Download Run now
Ladybug Revolution Java Razvoj pikapolonice Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Rutherfordovo sipanje (HTML5) Download Run now
Semiconductors Java Polprevodnik Download Run now
Signal Circuit Java Signalni krog Download Run now
Salts & Solubility Java Soli in topnost Download Run now
Sound Java Zvok Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Agregatno stanje (HTML5) Download Run now
States of Matter Java Agregatna stanja snovi Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Agregatno stanje in fazni prehodi (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Agregatna stanja snovi: Osnove Download Run now
Stretching DNA Java Raztegovanje DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java Raztopine soli in sladkorja Download Run now
The Ramp Java Klanec Download Run now
Torque Java Navor Download Run now
John Travoltage Java John Travoltič Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Hidrostatični tlak (HTML5) Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML Količine lahko merimo (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Valovanje in interferenca (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Valovna interferenca Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Valovanje na struni (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash Valovanje na struni Download Run now

Simulations not yet translated into Slovenian

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.